Mes tiekiame kompleksinius sprendimus - nuo užsakovo poreikio ištyrimo,
projekto paruošimo ir suderinimo, iki įrangos sumontavimo, paleidimo ir
pridavimo atitinkamoms institucijoms.

Projektavimo paslaugos:
Vidaus patalpų, pastatų, elektros instaliacijos ir išorės elektros energijos tiekimo linijų ir įrangos iki 10kV projektavimas
Kompiuterinių, telefoninių vidaus tinklų, apsaugos, priešgaisrinės signalizacijos tinklų projektavimas ir autorinė priežiūra.

Montavimo paslaugos:
Vidaus elektros sistemų montavimas, derinimas ir pridavimas.
Lauko elektros tinklų iki 10kV tiesimas ir pridavimas.
Skirstyklų ir pastočių iki 10kV montavimas, derinimas ir pridavimas.
Kompiuterinių, telefoninių tinklų tiesimas, apsaugos, priešgaisrinių sistemų montavimas, derinimas ir pridavimas.
Atestuoti sumontuotų apšvietimo sistemų matavimai.